Regulamin Programu Lojalnościowego polegającego na zbieraniu punktów w sklepie internetowym krolestwodzieci.pl

1. Warunki programu:
 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest YOUR STYLE Mateusz Nierenberg.
 2. Zbieranie punktów obejmuje wyłącznie klientów zarejestrowanych tj. posiadających konto klienta w systemie sklepu internetowego krolestwodzieci.pl oraz zamówień składanych poprzez w/w konto realizowanych droga wysyłkową.
 3. Zbieranie punktów nie dotyczy odbioru osobistego w sklepie.
2. Tryb programu i zasady:
 1. Program Lojalnościowy zostaje ustanowiony na czas nieokreślony.
 2. Punkty zbierane są przez uczestników według następującego przelicznika: 10 zł = 1 pkt.
 3. Wszystkie punkty mogą być zbierane na pojedyncze konto klienta.
 4. Każdy punkt może być wynagradzany tylko jeden raz.
 5. Ilość zgromadzonych punktów w programie uczestnicy będą mogli śledzić po zalogowaniu się do swojego konto klienta w systemie sklepu internetowego krolestwodzieci.pl w zakładce "moje punkty lojalnościowe".
 6. W zakładce "moje punkty lojalnościowe" będzie znajdować się numer zamowienia, data złożenia zamowienia, ilość wygenerowanych punktów oraz status punktów.
 7. Status punktów będzie określać na jakim etapie znajduje się przyznawanie punktów i będzie składał się z 4 rodzajów:
  1. "w oczekiwaniu na potwierdzenie" – punkty zostały wygenerowane i oczekują na zatwierdzenie,
  2. "dostępne" – punkty zostały zatwierdzone i są dostępne do przekształcenia na bon (kupon) rabatowy,
  3. "już przerobione" – punkty przekształcone na bon (kupon) rabatowy i wykorzystane na zakup,
  4. "anulowane" – punkty zostały anulowane z powodu rezygnacji przez klienta z zakupu.
 8. Status punktów "dostępne" staje się aktywny w momencie otrzymania przez klienta informacji drogą mailową "towar został dzisiaj wysłany".
 9. Status punktów "w oczekiwaniu na potwierdzenie" nie zostanie zatwierdzony i zmieniony na status "dostępne" w przypadku odbioru osobistego w sklepie - patrz pkt 1.3
 10. Organizator programu zastrzega sobie możliwość modyfikowania regulaminu oraz prawo do nagłego zakończenia programu bez podawania przyczyny.
3. Bony (kupony) rabatowe i zasady ich otrzymywania:
 1. Punkty, które będą znajdować się na statusie: "dostępne", będzie można przekształcić w bon (kupon) rabatowy poprzez kliknięcie w zakładce "moje punkty lojalnościowe" linku: "przekształć moje punkty na bon o (wartość bonu w złotych)".
 2. Punkty zostana przekształcone w bon (kupon) rabatowy według następującego przelicznika:
  1 pkt = 0,10 zł rabatu
 3. Bon (kupon) rabatowy będzie znajdować się w zakładce "moje punkty lojalnościowe" w części okreslonej jako "moje kupony z punktów lojalnościowych" z wyszczególnieniem na: datę wygenerownia, wartość w złotych, kod rabatowy, czas obowiązywania, stan: do użycia / użyte, szczegóły dotyczące numeru zamówienia z którego został wygenerowany rabat.
 4. Klient aby zrealizowac swój bon rabatowy (kupon) musi dokonać zakupu za minimalną kwotę równą: 1 zł oraz wpisać kod rabatowy w trakcie składania zamówienia.
 5. Bon (kupon) rabatowy może zostać użyty jednorazowo przy dowolnym kolejnym zakupie następujacym po zakupie z którego został on wygenerowny.
 6. Bon (kupon) rabatowy jest ważny przez 1 rok czasu do wykorzystania.
 7. Stan bonu (kuponu) rabatowy "do użycia" oznacza możliwość dokonania zakupu ze zniżką.
 8. Stan bonu (kuponu) rabatowy "użyte" oznacza, iż zniżka została już wykorzystana.
4. Inne postanowienia:
 1. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.
 2. Uczestnik ma prawo zrezygnować z nagrody w postaci rabatu.
 3. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady promocji.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące programu należy zgłaszać w formie pisemnej do Organizatora. Decyzja Organizatora o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji jest ostateczna.
Regulamin obowiązuje od dnia 27.11.2013 r.